Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter

Pegusa Gård värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i våra behandlingar av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Pegusa Gårds kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Ansvar för dina personuppgifter

Pegusa Gård, organisationsnummer 690529-0497, med adress Äspet 164, 24799 Genarp, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar Pegusa Gård ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar Pegusa Gård via exempelvis e-post, telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta Pegusa Gård.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar: För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna som kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se Klarnas villkor https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Fraktbolag: Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Pegusa Gårds hemsida. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Lagringsperiod är 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Om du vill få insyn i de personuppgiftsbehandlingar som rör dig har du rätt att begära information samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Pegusa Gård, Äspet 164, 24799 Genarp. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Om vi tar emot en begäran om tillgång till uppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Pegusa Gård ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.