Ny verkstad

Vi har efter flera års förberedelser fått bygglov och startbesked från kommunen att bygga en ny verkstad. Inom kort påbörjas schakt- och markarbeten. Vi kommer löpande att lägga ut bilder på bygget på denna sida.